முடி வளர்ச்சிக்கு எளிய வீட்டு வைத்தியம்

தலை மசாஜ்.

கற்றாழை.

தேங்காய் எண்ணெய்.

மீன் எண்ணெய்.

வெங்காய சாறு.

ரோஸ்மேரி எண்ணெய்.