பொடுகை போக்க எளிய வீட்டு வைத்தியம்

கற்றாழை.

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்

தேயிலை எண்ணெய்

சமையல் சோடா.

எலுமிச்சை சாறு.

ஆலிவ் எண்ணெய்.