உங்கள் தலைமுடியை சுத்தமாக வைத்திருக்க எளிய வீட்டு வைத்தியம்

பச்சை பப்பாளி

மஞ்சள்

முட்டை

தேன்

எலுமிச்சை

வாழை

பூண்டு