முடி வளர்ச்சிக்கு உதவும் அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

லாவெண்டர்

மிளகுக்கீரை

ரோஸ்மேரி

தேவதாரு மரம்

எலுமிச்சம்பழம்

தைம்

தேயிலை எண்ணெய்