முகப்பருவை தடுக்க தினசரி பழக்கம்

தினமும் உங்கள் முகத்தை சரியாக கழுவுங்கள்

உங்கள் தோல் வகையை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் பயன்படுத்தவும்

நீரேற்றமாக இருங்கள்

ஒப்பனை அளவு குறைக்கவும்

உங்கள் முகத்தை அடிக்கடி தொடாமல் இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள்