Yellow Star
Yellow Star

ஆரோக்கியமான முடிக்கு  சிறந்த  குறிப்புகள்

Dec 29, 2022

Mona Pachake

Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் தலைமுடியை தவறாமல் கழுவவும்

Yellow Star
Yellow Star

கெமிக்கல் இல்லாத ஷாம்புகளைப் பயன்படுத்துங்கள்

Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் தலைமுடியை இயற்கையாக உலர வைக்கவும்

Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் தலைமுடிக்கு சரியாக எண்ணெய் தடவவும்

Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் தலைமுடியை இயற்கையாக ஸ்டைல் ​​செய்யுங்கள்

Yellow Star
Yellow Star

பரந்த பல் கொண்ட சீப்பைப் பயன்படுத்தவும்

Yellow Star
Yellow Star

அதிக தண்ணீர் குடிக்கவும் மற்றும் சமச்சீர் உணவை உண்ணவும்