பயணத்திற்கு அத்தியாவசியமான ஃபேஷன்…

சரியான துணியுடன் கூடிய ஆடைகள்

எல்லாவற்றையும் குறைந்தபட்சமாக வைத்திருங்கள்

டெனிம் உடன் டெனிம் அணியுங்கள்

ஒவ்வொரு ஆடைக்கும் பொருந்தக்கூடிய விலையில்லா நகைகள் அதிகம்

ஒரு நடுநிலை வண்ண ஜம்ப்சூட்

அனைத்து ஆடைகளுக்கும் பொருந்தக்கூடிய கழுத்துக் குட்டையை வைத்திருக்க வேண்டும்