பொடுகுக்கான சில காரணங்கள்

எரிச்சல், எண்ணெய் தோல்.

உலர்ந்த சருமம்.

பூஞ்சை

முடி பராமரிப்பு தயாரிப்புகளுக்கு உணர்திறன்

தடிப்புத் தோல் அழற்சி

அரிக்கும் தோலழற்சி.