அத்திப்பழம் - அதன் அழகு நன்மைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

Nov 08, 2022

Mona Pachake

சருமத்திற்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கிறது

சுருக்கங்களைத் தடுக்கிறது

தோல் நிறத்தை சமன் செய்கிறது

மருக்களை குணப்படுத்துகிறது

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது

உங்கள் முடியை மென்மையாக்குகிறது