Yellow Star
Yellow Star

பளபளப்பான சருமத்திற்கு இந்த பழக்கங்களை பின்பற்றவும்

Oct 29, 2022

Mona Pachake

Yellow Star
Yellow Star

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்.

Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் சருமத்தை சுத்தம் செய்து ஈரப்பதமாக்குங்கள்

Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் சருமத்தை சூரிய ஒளியில் இருந்து பாதுகாக்கவும்.

Yellow Star
Yellow Star

பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை நிறைய சாப்பிடுங்கள்.

Yellow Star
Yellow Star

நன்கு உறங்கவும்

Yellow Star
Yellow Star

சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்த தவறாதீர்கள்