ஆரோக்கியமான சருமத்திற்கு இந்த குறிப்புகளை பின்பற்றவும்

Jan 15, 2023

Mona Pachake

புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்தவும்

உங்கள் முகத்தை மெதுவாக கழுவவும்

எழுந்ததும், படுக்கைக்கு முன், வியர்த்த பின் முகத்தை கழுவவும்

உங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும்

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குங்கள்

உங்கள் தூக்கத்தின் தரம் மிகவும் முக்கியமானது