உங்கள் சருமத்தை சேதப்படுத்தும் உணவுகள்

Dec 12, 2022

Mona Pachake

சோடா.

மது

மிட்டாய்.

வறுத்த உணவு

வெள்ளை ரொட்டி

உப்பு தின்பண்டங்கள்.