முகப்பரு இல்லாத சருமத்தைப் பெற உதவும் உணவுகள்

தக்காளி

முழு கோதுமை ரொட்டி

வான்கோழி

பூசணி விதைகள்

பீன்ஸ், பட்டாணி மற்றும் பருப்பு

சால்மன், கானாங்கெளுத்தி மற்றும் பிற வகையான கொழுப்பு மீன்