முகப்பருவை தூண்டக்கூடிய உணவுகள்

White Scribbled Underline

சுத்திகரிக்கப்பட்ட தானியங்கள் மற்றும் சர்க்கரைகள்.

White Scribbled Underline

பால் பொருட்கள்.

White Scribbled Underline

ஃபாஸ்ட் புட்

White Scribbled Underline

ஒமேகா-6 கொழுப்புகள் நிறைந்த உணவுகள்.

White Scribbled Underline

சாக்லேட்.

White Scribbled Underline

எண்ணெய் உணவுகள்

White Scribbled Underline

நீங்கள் உணர்திறன் கொண்ட உணவுகள்.

White Scribbled Underline