முன்கூட்டிய நரையை குறைக்க தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பச்சை இலை காய்கறிகள்.

டார்க் சாக்லேட்

பால் பொருட்கள்.

முட்டைகள்.

சோயாபீன்ஸ்.

பருப்பு.

காளான்கள்.

மேலும் அறிய