பற்களின் நிறமாற்றத்தைக் குறைக்க தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

தேநீர் மற்றும் காபி.

சிவப்பு ஒயின்.

கோலா.

பழச்சாறுகள்.

தக்காளி சார்ந்த சாஸ்கள்.

வினிகர்.

சோயா சாஸ்.