ஆரோக்கியமான முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்க உணவுகள்

Author - Mona Pachake

முட்டை

கீரை

சிட்ரஸ் பழங்கள்

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்

முழு தானியங்கள்

கேரட்

வெண்ணெய் பழங்கள்