பொடுகை கட்டுப்படுத்த உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.

முட்டைகள்.

வெண்ணெய் பழங்கள்.

கொட்டைகள்.

வாழைப்பழங்கள்

ஆலிவ் எண்ணெய்.

தயிர்.

மேலும் அறிய