எண்ணெய் சருமத்தை நிர்வகிக்க உங்கள் உணவில் சேர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

தேங்காய் தண்ணீர்

வாழை

வெள்ளரிக்காய்

கருப்பு சாக்லேட்

பருப்பு

ஓட்ஸ்

ஓட்ஸ்

மேலும் அறிய