இயற்கையான முறையில் முடி வளர்த்துக்கோங்க !!

முட்டை.

பெர்ரி.

கீரை.

 கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.

உருளைக்கிழங்கு.

 சிட்ரஸ் பழங்கள்.

விதைகள்.