உங்கள் முகத்தில் பயன்படுத்த வேண்டிய உணவுகள்

Dec 23, 2022

Mona Pachake

தேன்.

பெர்ரி.

ஓட்ஸ்.

தேங்காய் எண்ணெய்.

மஞ்சள்.

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்.

திராட்சை விதை எண்ணெய்.