தெளிவான மற்றும் சுத்தமான சருமத்திற்கு உதவும் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்

Author - Mona Pachake

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.

அவகேடோ

அக்ரூட் பருப்புகள்.

சூரியகாந்தி விதைகள்.

சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு

சிவப்பு அல்லது மஞ்சள் காப்சிகம்

ப்ரோக்கோலி.

தக்காளி.

மேலும் அறிய