வயதான எதிர்ப்பு நன்மைகளுக்கான பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்

 பப்பாளி

பெர்ரி

அவகோடா

கிவி

தர்பூசணி

மாதுளை