பளபளப்பான சருமத்திற்கு கோடையில் பழங்கள்

தர்பூசணி.

பப்பாளி.

ஆரஞ்சு.

மாங்கனி.

கிவி

செர்ரிஸ்.