தோல் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும் பழங்களின் தோல்கள்

Author - Mona Pachake

ஆரஞ்சு.

அவகேடோ.

மாதுளை.

ஆப்பிள்.

எலுமிச்சை

வாழை.

பப்பாளி.