முடி வளர்ச்சிக்கு வைட்டமின் சி நிறைந்த பழங்கள்

Author - Mona Pachake

இலவங்கப்பட்டை

பச்சை இலை காய்கறிகள்

வைட்டமின் சி நிறைந்த சிட்ரஸ் பழங்கள்

விதைகள் மற்றும் கொட்டைகள்

கேரட்

சோயாபீன்ஸ்

அவகேடோ

மேலும் அறிய