முடி உதிர்வதைத் தடுக்க உதவும் பழங்கள்

Author - Mona Pachake

வாழை

பப்பாளி

ஸ்ட்ராபெர்ரிகள்

ஆம்லா

ஆரஞ்சு

ஆப்பிள்

கொய்யா