தயிரின் அழகு நன்மைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

உங்கள் உடலை ஹைட்ரேட் செய்கிறது

உங்கள் சருமத்தின் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை வளர்க்கிறது

முகப்பருவை நடத்துகிறது

உங்கள் தோலில் உள்ள சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

சருமத்தை பிரகாசமாக்குகிறது