முடி உதிர்வுக்கான முக்கிய காரணங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

Author - Mona Pachake

மன அழுத்தம்

மருந்துகள்

தைராய்டு நோய்

ஹார்மோன்கள்

ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள்

மரபியல்

கர்ப்பம்

வயோதிகம்

அலோபீசியா அரேட்டா

மேலும் அறிய