நெய் மற்றும் அதன் அழகு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது மற்றும் ஊட்டமளிக்கிறது.

சருமத்தை இளமையாக வைத்திருக்கும்.

எரிச்சலூட்டும் சருமத்தை ஆற்றும்.

கண்களுக்குக் கீழே உள்ள கருமையை நீக்குகிறது.

உங்கள் தோலில் இருந்து நச்சுகளை நீக்குகிறது

சருமத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது.

தழும்புகளை குறைக்கிறது.

மேலும் அறிய