பச்சை தேயிலை மற்றும் அதன் தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

Jul 01, 2023

Mona Pachake

தோல் அழற்சியைக் குறைக்கிறது

முகப்பருவை குணப்படுத்துகிறது

உங்கள் தோலை முழுமையாக சுத்தம் செய்கிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

எண்ணெய் கட்டுப்படுத்துகிறது