கிரீன் டீ - சருமத்திற்கு நன்மைகள்

Nov 03, 2022

Mona Pachake

தோல் அழற்சியைக் குறைக்கிறது.

முகப்பருவுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது.

மெதுவாக எக்ஸ்ஃபோலியேட் செய்கிறது.

அடைபட்ட துளைகளை அழிக்கிறது.

முன்கூட்டிய வயதானதை எதிர்த்துப் போராடுகிறது.

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது.

உங்கள் சருமத்தில் உள்ள எண்ணெயைக் கட்டுப்படுத்துகிறது