தோல் மற்றும் முடிக்கு கொய்யா இலைகளின் நன்மைகள்

Nov 23, 2022

Mona Pachake

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

கரும்புள்ளிகளை குறைக்கிறது

முகத்தில் ஏற்படும் அரிப்புகளை போக்கும்

முடி உதிர்வதை தடுக்க உதவுகிறது

உங்களுக்கு ஒரு சீரான தோல் தொனியை வழங்க உதவுகிறது

முகப்பரு மற்றும் கறைகளை குறைக்கிறது

உச்சந்தலையில் ஏற்படும் தொற்றுநோயை குணப்படுத்த உதவுகிறது