பொடுகை குறைக்க ஹேக்ஸ்

உங்கள் முடி தயாரிப்பை மாற்றவும்.

தேங்காய் எண்ணெய்

முட்டைகள்

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்

தேன்.

ஆலிவ் எண்ணெய்.

வோட்கா.