உங்கள் நகங்களை கவனித்துக்கொள்வதற்கான ஹேக்குகள்

வழக்கமான பராமரிப்பு மிகவும் முக்கியமானது

நெயில் பிரஷ் மூலம் நகங்களை சுத்தம் செய்யவும்.

க்யூட்டிகல்ஸை ஈரப்பதமாக்குங்கள்

கடுமையான இரசாயனங்களை பயன்படுத்த வேண்டாம்.

உங்கள் நகங்களைப் பாதுகாக்கவும்.

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்