குளிர்காலத்தில் இப்படி முடியை பராமரியுங்கள்

Dec 11, 2022

Mona Pachake

முடி எண்ணெய் மூலம் உங்கள் உச்சந்தலையை ஈரப்பதமாக்குங்கள்

அடிக்கடி முடி கழுவுவதை தவிர்க்கவும்

வறட்சியைத் தவிர்க்க முடி சீரம் பயன்படுத்தவும்

வெப்ப ஸ்டைலிங் கருவிகளைத் தவிர்க்கவும்

ஈரமான முடியுடன் வெளியே செல்ல வேண்டாம்

குளிப்பதற்கு வெந்நீரைத் தவிர்க்கவும்

முடிக்கு மைக்ரோஃபைபர் டவல்களைப் பயன்படுத்துங்கள்