தலைமுடிக்கு எண்ணெய் தடவும்போது நாம் செய்யும் தவறுகள்

கச்சா எண்ணெயை சூடாக்காமல் தடவுதல்.

ஈரமான முடிகளுக்கு முடி எண்ணெய் தடவுதல்

எண்ணெய் தடவுவதற்கு முன் முடியை சீப்பக்கூடாது.

எண்ணெய் தடவிய பின் முடியை மிகவும் இறுக்கமாக கட்டுதல்

தலைமுடிக்கு அடிக்கடி எண்ணெய் தடவுதல்

அதிக எண்ணெய் தடவுதல்