உங்கள் தலைமுடிக்கு ஊட்டமளிக்க உதவும் முடி எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

தேங்காய் எண்ணெய்

ஆலிவ் எண்ணெய்

பாதாம் எண்ணெய்

திராட்சை விதை எண்ணெய்

அவோகேடோ எண்ணெய்

ஆர்கன் எண்ணெய்

ஜொஜோபா எண்ணெய்

மேலும் அறிய