நல்ல தோல் மற்றும் முடிக்கு ஆரோக்கியமான தின்பண்டங்கள்

உலர் பழங்கள்

தயிர்

முளைகள்

விதைகள்

சாக்லேட்

காய்கறி சாலட்