நீண்ட முடிக்கு மூலிகை வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

பிரின்ராஜ் எண்ணெய்

வெங்காயம்

பூண்டு

கேப்சிகம்

செம்பருத்தி

பச்சை தேயிலை தேநீர்

ஆம்லா