தோல் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்க மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

துளசி

சந்தனம்

அலோவேரா

ஆம்லா

குங்குமப்பூ

அஸ்வகந்தா

வேம்பு