முகப்பருக்கான முக்கிய காரணங்கள் இங்கே

ஹார்மோன் மாற்றங்கள்.

சில மருந்துகள்.

உணவுமுறை.

மன அழுத்தம்.

அதிக இரசாயனங்கள் பயன்படுத்துதல்

தவறான தோல் பராமரிப்பு வழக்கம்