முக யோகாவின் அழகு நன்மைகள் இங்கே

Sep 30, 2022

Mona Pachake

உங்கள் முகத்தை இளமையாக வைத்திருக்கும்

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

முக தசைகளை பலப்படுத்துகிறது

மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும்

உங்கள் சருமத்தை மென்மையாக்குகிறது