முடி மற்றும் தோலுக்கு செம்பருத்தியின் நன்மைகள்

Dec 16, 2022

Mona Pachake

முடி வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது

முடியை மிருதுவாகவும் பட்டுப் போலவும் ஆக்குகிறது

வழுக்கை வராமல் தடுக்கிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்கும்

உங்கள் தோலை சுத்தம் செய்கிறது