முகப்பருவுக்கு எளிய வீட்டு வைத்தியம்.

தேன்

தேயிலை எண்ணெய்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

ஆரோக்கியமான உணவு

தினமும் உடற்பயிற்சி

அலோவேரா

பால் பொருட்களை குறைக்க