மழைக்காலத்தில் முடி உதிர்தலுக்கான வீட்டு வைத்தியம்

வெந்தயம்.

ஆமணக்கு எண்ணெய்.

வெங்காயம்.

அலோ வேரா.

மருதாணி.

உங்கள் தலைமுடிக்கு அதிகமாக எண்ணெய் தடவுவதை தவிர்க்கவும்