கோடையில் ஆரோக்கியமான சருமத்திற்கு வீட்டு வைத்தியம்

காபி மற்றும் எலுமிச்சை.

சந்தனம் மற்றும் பாதாம் எண்ணெய்.

ஆரஞ்சு சாறு மற்றும் மஞ்சள்.

தேன் மற்றும் தயிர்.

அலோ வேரா மற்றும் மஞ்சள்

தேன் மற்றும் முட்டை.

ஸ்ட்ராபெரி மற்றும் எலுமிச்சை