நீண்ட கண் இமைகளுக்கு வீட்டு வைத்தியம்

ஆமணக்கு எண்ணெய்

தேங்காய் எண்ணெய்

தேநீர்

வாஸ்லைன்

எலுமிச்சை எண்ணெய்

ஷியா வெண்ணெய்

ஆலிவ் எண்ணெய்