மென்மையான முடிக்கு வீட்டு வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

முட்டை வெள்ளை.

அலோ வேரா.

தேங்காய் எண்ணெய்.

வெங்காய சாறு.

ஆலிவ் எண்ணெய்.

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்.

தயிர்.