மென்மையான முடிக்கு வீட்டு வைத்தியம்

முட்டை

கொட்டைவடி நீர்

தயிர்

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்

அலோவேரா

தேன்

பீர்